LEGISLATIE CNAS

LEGISLATIE MEDICALA – Casa Nationala de Asigurari de Sanatate

Pachetul legislativ actualizat, specific pentru sistemul de asigurări sociale de sănătate din România

Pagina de legislatie de pe site-ul CNAS

ORDIN Nr. 1373/1410/2018 din 26 octombrie 2018

privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.301/500/2008 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaţionale

ORDINUL MS/CNAS NR 89/300/2018

LISTA PROTOCOALELOR TERAPEUTICE ACTUALIZATE PRIN ORDINUL MS/CNAS NR 89/300/2018 DE MODIFICARE SI COMPLETARE A ANEXEI NR 1 LA ORDINUL MS/CNAS NR 1301/500/2008 CU MODIFICARILE SI COMPLETARILE ULTERIOARE

HOTĂRÂRE Nr. 140/2018 din 21 martie 2018

pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018 - 2019

Normele metodologice de aplicare în anul 2018 a Hotărârii Guvernului nr. 140/2018

pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018 – 2019

ORDIN Nr 301 din 2018 modificare si completare formulare specifice medicamente

modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 141/2017 privind aprobarea formularelor specifice pentru verificarea respectării criteriilor de eligibilitate aferente protocoalelor terapeutice pentru medicamentele notate cu (**)1, (**)1Ω şi (**)1β în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale

ORDIN Nr. 89 din 2018 - modificare si completare protocoale terapeutice

completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.301/500/2008 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaţionale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008

ORDIN 245/2017

pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2017 şi 2018

ORDIN 15/2018/1311/2017 din 5 ianuarie 2018

Normele de aplicare a prevederilor OUG nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate

OU158/2005

privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate

Condiții prescriere medicamente cu protocoale terapeutice - 2017

privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate

Lista protocoalelor terapeutice cu modificările şi completările ulterioare ‐ actualizate la 16.11.2017

privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate

Lista protocoalelor terapeutice cu modificările şi completările ulterioare decembrie 2016

Lista protocoale terapeutice varianta 1

Lista protocoale terapeutice aprobate prin Ordinul MS/CNAS nr.1301/500/2008 cu modificarile si completarile ulterioare

Ordin-Nr.-141_28.02.2017-formulare-specifice-criterii-eligibilitate

Ordin-Nr.-141_28.02.2017-formulare-specifice-criterii-eligibilitate

Ordin Norme metodologice Contract Cadru MS-CNAS 196-139_2017

Ordin Norme metodologice Contract Cadru MS-CNAS 196-139_2017

Ordin-MS-CNAS-192-142_28.02.2017-protocoale-terapeutice-medicamente

Ordin-MS-CNAS-192-142_28.02.2017-protocoale-terapeutice-medicamente

Ordin 272 din 2017 - aplicare prevederi art. 703 din Legea 95 din 2006

ORDIN nr. 272 din 14 martie 2017 privind modificarea şi completarea Normelor de aplicare a prevederilor art. 703 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii referitoare la medicamentele utilizate pentru rezolvarea unor nevoi speciale

ORDIN nr. 152 din 2017 pentru modificare formularelor specifice

ORDIN nr. 152 din 7 martie 2017 pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 141/2017 privind aprobarea formularelor specifice

ORDIN nr. 151 din 20 februarie 2017 pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 763/377/2016

ORDIN nr. 151 din 20 februarie 2017 pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 763/377/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2016 a Hotărârii Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016-2017

ORDIN nr. 150 din 2017 de modificare a Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 674/252/2012

ORDIN nr. 150 din 20 februarie 2017 pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 674/252/2012 privind aprobarea formularului de prescripţie medicală electronică pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu şi a Normelor metodologice privind utilizarea şi modul de completare a formularului de prescripţie medicală electronică pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu

Hotarirea 18/2017 de modificare a HG 720/2008

HOTĂRÂRE nr. 18 din 12 ianuarie 2017 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, precum şi pentru modificarea şi completarea unor alte acte normative în domeniul sănătăţii

ORDIN nr. 55 din 2017 privind modificarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 452/2016

ORDIN nr. 55 din 31 ianuarie 2017 privind modificarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 452/2016 pentru aprobarea documentelor justificative privind raportarea activităţii realizate de către furnizorii de servicii medicale şi medicamente - formulare unice pe ţară, fără regim special

Hotarirea 161/2016 -Contractul-cadru 2016-2017

HOTĂRÂRE nr. 161 din 16 martie 2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016-2017

Ordinul 377/2016 - norme aplicare HG 161/2016 - Contractul Cadru 2016-2017

ORDIN nr. 377 din 21 iunie 2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2016 a Hotărârii Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016-2017

Hotarirea 720/2008 - Lista cu denumirile comune internaţionale

HOTĂRÂRE nr. 720 din 9 iulie 2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate

LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 privind reforma în domeniul sănătăţii - REPUBLICARE

LEGE nr. 95 din 14 aprilie 2006 privind reforma în domeniul sănătăţii - REPUBLICARE

OUG-158/2005-concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate

ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 158 din 17 noiembrie 2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate

NORME aplicare OUG 158/2005 - concedii medicale si indemnizatii

NORME din 27 ianuarie 2006 de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate

HOTĂRÂRE Nr. 703/2017 - Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale - completare si actualizare

HOTĂRÂRE Nr. 703/2017 din 27 septembrie 2017 privind modificarea şi completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale