LEGISLATIE SPECIFICA

Legislaţie cu specific medicină aeronautică

REGULAMENT din 1 iulie 2004 privind timpul de muncă

REGULAMENT din 1 iulie 2004 privind timpul de muncă

Răspunderea civilă a personalului medical

ORDIN nr. 1411 din 12 decembrie 2016 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 482/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a titlului XV "Răspunderea civilă a personalului medical şi a furnizorului de produse şi servicii medicale, sanitare şi farmaceutice" din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

HG 584 din 23 iunie 2005 - sistem sanitar OPSNAJ

HOTĂRÂREA GUVERNULUI nr. 584 din 23 iunie 2005 privind stabilirea activităților specifice şi a finanțării unităților sanitare din sistemul OPSNAJ

Bareme fizice şi mentale conducatori auto din 31 august 2010

NORME minime din 31 august 2010 privind aptitudinile fizice şi mentale necesare pentru conducerea unui autovehicul

ORDIN nr. 1257 din 10 octombrie 2013 - bareme de sănătate pentru funcţiile din siguranţa transporturilor

ORDIN nr. 1257 din 10 octombrie 2013 pentru aprobarea baremelor de sănătate pentru funcţiile din siguranţa transporturilor şi a modului în care se face dovada îndeplinirii acestor condiţii, precum şi lista afecţiunilor medicale şi contraindicaţiile corespunzătoare baremelor pentru elaborarea avizelor medicale pentru personalul cu atribuţii în siguranţa transporturilor

ORDIN nr.1259 din 10 octombrie 2013 - comisii medicale si psihologice in siguranta transporturilor

ORDIN nr.1259 din 10 octombrie 2013 privind aprobarea înfiinţării, organizării şi funcţionării comisiilor medicale şi/sau psihologice în siguranţa transporturilor care eliberează avize medicale şi/sau psihologice de aptitudini pentru funcţiile din siguranţa transporturilor, precum şi a componenţei acestor comisii

ORDIN nr. M.45 din 23 aprilie 2013-selecţia şi expertiza medicală şi psihologică a personalului aeronautic militar

aprobarea Normelor metodologice privind selecţia şi expertiza medicală şi psihologică a personalului aeronautic care execută activităţi aeronautice militare şi a Normelor tehnice medicale şi psihologice specifice aferente

ORDIN nr. M.112 din 21 noiembrie 2013 de modificare a Ordinului nr. M.45/2013

modificarea Normelor metodologice privind selecţia şi expertiza medicală şi psihologică a personalului aeronautic care execută activităţi aeronautice militare, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.45/2013

ORDIN nr. 1260 din 10 octombrie 2013 - Norme examinare medicala si psihologica pt personal din siguranta transporturilor

ORDIN nr. 1260 din 10 octombrie 2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind examinarea medicală şi psihologică a personalului cu atribuţii în siguranţa transporturilor şi periodicitatea examinării

ORDIN nr. 1262 din 10 octombrie 2013 - Norme agreare unitati sanitare/psihologice in siguranta transporturilor

ORDIN nr. 1262 din 10 octombrie 2013 pentru aprobarea Normelor privind procedura de agreare a unităţilor medicale şi/sau psihologice în vederea examinării personalului din transporturi cu atribuţii în siguranţa transporturilor, precum şi pentru aprobarea Normelor privind procedura de control la unităţile medicale şi/sau psihologice agreate să efectueze examinarea personalului cu atribuţii în siguranţa transporturilor, precum şi persoanele desemnate să efectueze controlul

ORDIN nr. M.55 din 30 aprilie 2014 - Bareme medicale admitere in institutiile OPSNAJ

ORDIN nr. M.55 din 30 aprilie 2014 pentru aprobarea baremelor medicale privind efectuarea examenului medical pentru admiterea în unităţile/instituţiile de învăţământ militar, de informaţii, de ordine publică şi de securitate naţională, pe perioada şcolarizării elevilor şi studenţilor în unităţile/instituţiile de învăţământ militar, de informaţii, de ordine publică şi de securitate naţională, pentru ocuparea funcţiilor de soldat/gradat profesionist, precum şi pentru candidaţii care urmează a fi chemaţi/rechemaţi/încadraţi în rândul cadrelor militare în activitate/poliţiştilor în serviciu/funcţionarilor publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare

ORDIN nr. M.114 din 3 noiembrie 2014 - Metodologie examen medical admitere in instituțiile OPSNAJ

ORDIN nr. M.114 din 3 noiembrie 2014 pentru aprobarea Metodologiei privind efectuarea examenului medical pentru admiterea în unităţile/instituţiile de învăţământ militar, pe perioada şcolarizării elevilor şi studenţilor în unităţile/instituţiile de învăţământ militar, pentru ocuparea funcţiilor de soldat/ gradat profesionist, precum şi pentru candidaţii care urmează a fi chemaţi/rechemaţi în rândul cadrelor militare în activitate

ORDIN de modificare a Regulamentului privind timpul de muncă si gărzile în unităţile publice din sectorul sanitar

ORDIN nr. 1375 din 6 decembrie 2016 pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind timpul de muncă, organizarea şi efectuarea gărzilor în unităţile publice din sectorul sanitar

NORMA din 12 decembrie 2016 de aplicare a Legii drepturilor pacientului nr 46 din 2003

ORDIN nr. 55 din 2017 privind modificarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 452/2016

ORDIN nr. 55 din 31 ianuarie 2017 privind modificarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 452/2016 pentru aprobarea documentelor justificative privind raportarea activităţii realizate de către furnizorii de servicii medicale şi medicamente - formulare unice pe ţară, fără regim special

ORDIN nr. 55 din 2017 privind modificarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 452/2016

ORDIN nr. 55 din 31 ianuarie 2017 privind modificarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 452/2016 pentru aprobarea documentelor justificative privind raportarea activităţii realizate de către furnizorii de servicii medicale şi medicamente - formulare unice pe ţară, fără regim special

ORDIN nr. 150/2017 de modificare a Ordinului MS si CNAS nr. 674/252/2012

ORDIN nr. 150 din 20 februarie 2017 pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 674/252/2012 privind aprobarea formularului de prescripţie medicală electronică pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu şi a Normelor metodologice privind utilizarea şi modul de completare a formularului de prescripţie medicală electronică pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu

ORDIN nr. 151/2017 de modificare a O MS si CNAS nr. 763/377/2016

ORDIN nr. 151 din 20 februarie 2017 pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 763/377/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2016 a Hotărârii Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016-2017