Certificări/ Acreditări

Institutul Naţional de Medicina Aeronautica şi Spatiala “General doctor aviator Victor Anastasiu” are, in baza Legii 276/2001, competente si atribuţii privind:

 • selecţia, expertiza medicală şi psihologică pentru personalul aeronautic militar şi civil care desfăşoară activităţi aeronautice şi spaţiale şi eliberează documentele de certificare prevăzute de reglementările naţionale şi internaţionale specifice, în condiţiile autorizării corespunzătoare şi în conformitate cu legislaţia şi cu reglementările naţionale;
 • fundamentarea ştiinţifică şi elaborarea normele tehnico-metodologice de expertiza medicală şi psihologică privind capacitatea individuală de exercitare a atribuţiilor în activităţi aeronautice şi spaţiale, în condiţii de siguranţa şi eficienta;
 • expertizarea medicală a personalului aeronautic care participa la misiuni speciale în ţara şi în străinătate;
 • examinarea personalului aeronautic militar şi civil din România, precum şi a personalului aeronautic militar şi civil din străinătate, care desfăşoară activităţi aeronautice în România;
 • participarea cu specialişti la investigarea evenimentelor de aviaţie militară şi civilă, la solicitare;
 • efectuarea şi certificarea calificării în domeniul medicinii aeronautice şi spaţiale pentru cadrele militare şi alţi specialişti angajaţi în activităţi aeronautice şi spaţiale, asigurarea pregătirii pentru doctorat,
 • efectuarea de cursuri de instruire şi certificarea competentelor în performanţele şi siguranţa factorului uman, urgente medico-aeronautice pentru personalul angajat în activităţi aeronautice şi spatiale;
 • cercetarea ştiinţifică privind medicina aeronautica şi spatiala, pentru necesitaţi proprii sau pentru terţi, pe baza de contract;
 • elaborarea unor programe de profilaxie a afectiunilor cu incidenta şi prevalenta importanta la personalul aeronautic militar şi civil;
 • asistenta medicală specializată şi asigurarea cu produse farmaceutice pentru personalul aeronautic, militar şi civil, pentru familiile acestora, pentru cadrele militare active, în rezerva sau în retragere, din sistemul de apărare, ordine publica, siguranta nationala şi justiţie, OPSNAJ, conform prevederilor Legii asigurărilor sociale de sănătate;
 • reprezentarea României în relaţiile internaţionale în domeniul medicinii aeronautice şi spatiale;
 • editarea de lucrări specifice domeniului de activitate.

Pentru a putea desfăsura toate aceste activitati, la nivelul Institutului au fost obtinute si mentinute o serie de acreditari, autorizari si certificari, astfel:

 • Certificat de Acreditare pentru Laboratorul de analize medicale din partea Asociaţiei de Acreditare din România – RENAR;
 • Certificate de agreare pentru efectuarea examinărilor psihologice si medicale pentru personalul cu atribuţii în siguranţa transporturilor din partea Ministerului Transporturilor;
 • Autorizaţie pentru efectuarea de studii clinice în domeniul medicamentului din partea Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale;
 • Autorizaţie pentru examinarea ambulatorie a candidaţilor la obţinerea permisului de conducere şi a conducătorilor de autovehicule sau tramvaie;
 • Certificat privind sistemul de management al SSO conform standardelor SR OHSAS 18001:2008;
 • Certificat privind sistemul de management al calităţii conform standardelor SR EN ISO 9001:2015;
 • Certificat privind sistemul de management de mediu conform standardelor SR EN ISO 14001:2015;
 • Certificat privind sistemul de management de asigurare a calităţii pentru proiectare, dezvoltare şi producţie conform standardelor AQAP 2110:2003;
 • Autorizaţia pentru expertiza medicală a personalului aeronautic civil şi eliberarea certificatelor medicale clasele 1, 2 si 3 (CTA);
 • Autorizarea Laboratorului de Imagistica medicala de catre CNCAN.