Formulare tip

Precizări privind documentele necesare dovedirii calității de asigurat

DOCUMENTELE NECESARE DOVEDIRII CALITATII DE ASIGURAT IN VEDEREA INSCRIERII LA C.A.S.A.O.P.S.N.A.J. SAU ACTUALIZARII BAZEI DE DATE (OBTINEREA ADEVERINTEI DE ASIGURAT)

DECLARATIE DE ASIGURARE LA CASAOPSNAJ

Solicitare de înscriere a pacientilor ca asigurati la CASAOSNAJ