Buget din toate sursele de venituri

Buget pe surse financiare

Situatia platilor – executia bugetara

Situatia drepturilor salariale

stabilite potrivit legii, precum si alte drepturi prevazute de acte normative