Solicitare informatii. Legislatie

Persoana responsabila pentru Legea 544/2001

dr. Vlad Dragos

Formular pentru solicitare in baza Legii 544/2001

Modalitatea de contestare a deciziei si formularele aferente pentru reclamatie administrativa (refuz si netrimiterea in termen legal)

Lista cu documentele de interes public

Rapoartele de aplicare a Legii nr.544/2001